Volltext-Downloads (blau) und Frontdoor-Views (grau)

European Language Monitor (ELM)

  • I nationale og curopa’iskc sprogpolitiske undersogelser savner man orte et tilt'redsstiIlende cmpirisk grundlag. De tilgsngelige data om den aktuelle Situation for sprogene i de forskelligc lande er heterogene. ufuldstEndige og delvist foraddede og derfor vanskelige at sammenligne over tid. EKNIL’s curoptciskc sprogbarometer. KLM, er et forsog pä al afhjxlpe denne Situation. KLM er baseret pä et omfattende spor- geskema om en bred vifte al’sproglige forhold som er egnet til at danne et billede at'sprogenes Status og sprogpolitiske praksisser i hvert enkelt land. fx sprogencs juridiske Status, sprogenes Status i undervis- ning og forskning, Situationen for minoritetssprog, sprogene i kulturen og i erhvervslivet. KLM gennem- tores med fä ärs mellemrum. Naervjerende artikel beskriver baggrunden og resultateme af KLM 2 (2007- 2011) som omfatler 23 europa’iske lande

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar

Statistics

frontdoor_oas
Metadaten
Author:Gerhard StickelGND
URN:urn:nbn:de:bsz:mh39-53974
ISBN:978-3-631-63990-0
Parent Title (English):Language Education in Creating a Multilingual Europe
Series (Serial Number):Duisburger Arbeiten zur Sprach- und Kulturwissenschaft (94)
Publisher:Lang
Place of publication:Frankfurt am Main [u.a.]
Editor:Gerhard Stickel, Michael Carrier
Document Type:Part of a Book
Language:English
Year of first Publication:2012
Date of Publication (online):2016/10/27
Publicationstate:Veröffentlichungsversion
Reviewstate:(Verlags)-Lektorat
GND Keyword:Europa; Sprachpolitik
Pagenumber:10
First Page:181
Last Page:190
Dewey Decimal Classification:400 Sprache / 400 Sprache, Linguistik
Leibniz-Classification:Sprache, Linguistik
Linguistics-Classification:Bilingualismus / Mehrsprachigkeit
Open Access?:Ja
Licence (German):Es gilt das UrhG