Volltext-Downloads (blau) und Frontdoor-Views (grau)

Korpusanalytische Zugänge zu sprachlichem Usus

  • CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF GERMAN USAGE A CORPUS-BASED APPROACH This paper outlines some basic assumptions and principles underlying the corpus linguistics research and some application domains at the Institute for German Language in Mannheim. We briefly address three complementary but closely related tasks: first, the acquisition of very large corpora, second, the research on statistical methods for automatically extracting information about associations between word configurations, and, third, meeting the challenge of understanding the explanatory power of such methods both in theoretical linguistics and in other fields such as second language acquisition or lexicography. We argue that a systematic statistical analysis of huge bodies of text can reveal substantial insights into the language usage und change, far beyond just collocational patterning.
  • KORPUS A ZKOUMÁNÍ NÉMECKÉHO JAZYKOVÉHO ÚZU Pííspévek prezentuje základní predpoklady aprincipy, znichz vychází vyzkum korpusü ajeho nékteré aplikace vlnstitutu némeckého jazyka v Mannheimu (Institut für Deutsche Sprache in Mannheim). Strucné charakterizuje tíi navzájem uzee související eñe: získávání velmi obsáhlych korpusü, vyzkum statistickych metod urcenych pro automatizovanou ex- trakci informací o spolecném vyskytu slov v moznych konfiguracích a konecné interpretaení hodnotu takovych metod jak pro lingvistiku teoretickou, tak pro ostatní oblasti, jakymi je napríklad vyuka cizích jazykü ci lexikografie. Autor i studie ukazují, ze tyto metody mají da- leko sirsí uzití nez odhalení kolokacních struktur: Systematická statistická analyza velkych textovych korpusü múze zásadním zpúsobem objasnit navíc jazykovy úzus a jeho promény.

Export metadata

Additional Services

Search Google Scholar

Statistics

frontdoor_oas
Metadaten
Author:Cyril Belica, Kathrin Steyer
URN:urn:nbn:de:bsz:mh39-42657
ISBN:978-80-7308-217-8
Parent Title (German):Beiträge zur bilingualen Lexikographie
Publisher:Univ. Karlova, Filozifická Fak.
Place of publication:Praha
Editor:Marie Vachkovà
Document Type:Part of a Book
Language:German
Year of first Publication:2008
Date of Publication (online):2015/10/14
Publicationstate:Veröffentlichungsversion
Reviewstate:(Verlags)-Lektorat
Tag:Institut für Deutsche Sprache <Mannheim>
GND Keyword:Deutsch; Forschungsmethode; Korpus <Linguistik>
First Page:7
Last Page:24
DDC classes:400 Sprache / 430 Deutsch
Open Access?:ja
Leibniz-Classification:Sprache, Linguistik
Linguistics-Classification:Korpuslinguistik
Licence (German):License LogoUrheberrechtlich geschützt