Volltext-Downloads (blau) und Frontdoor-Views (grau)

Punkt widzenia jako kategoria w porównawczym badaniu dyskursów publicznych

  • Punkt widzenia (lub angielski odpowiednik point of view) to ważne pojęcie we współczesnej lingwistyce kognitywnej. W artykule tym argumentuję, że pojęcie to jest obecnie używane do oznaczenia jakościowo różnych zjawisk: punktów widzenia utrwalonych na poziomie systemu oraz punktu widzenia mówiącego. Przedstawiam przykłady dla każdego z tych poziomów. Na zakończenie jest podjęta eksplikacja podobieństw i różnic pomiędzy tymi dwoma zastosowaniami pojęcia punkt widzenia. Taka eksplikacja wydaje mi się ważna dla jasności teoretycznych narzędzi lingwistyki kognitywnej.

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar

Statistics

frontdoor_oas
Metadaten
Author:Jörg ZinkenGND
URN:urn:nbn:de:bsz:mh39-58536
ISBN:83-227-2307-5
Parent Title (Polish):Punkt widzenia w języku i w kulturze
Title Additional (English):Point of View as a category in comparative research on public discourse
Series (Serial Number):Czerwona seria Instytutu Filologii Polskiej UMCS (20)
Publisher:Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej
Place of publication:Lublin
Editor:Jerzy Bartmiński
Document Type:Part of a Book
Language:Polish
Year of first Publication:2004
Date of Publication (online):2017/01/31
Tag:point of view
GND Keyword:Kognitive Linguistik; Kontrastive Linguistik; Konversationsanalyse
First Page:65
Last Page:78
Dewey Decimal Classification:400 Sprache / 400 Sprache, Linguistik
Linguistics-Classification:Psycholinguistik / Kognitive Linguistik
Open Access?:Ja
Licence (German):Es gilt das UrhG