Volltext-Downloads (blau) und Frontdoor-Views (grau)

Negation raising and mood. A corpus-based study of Polish sądzić ‘think’ and wierzyć ‘believe’

  • The paper describes the distribution of two negation raising predicates in Polish: sądzić ‛think’ and wierzyć ‛believe’ in the National Corpus of Polish with a particular focus on their morphosyntax and the mood of their clausal complements. The aim was to examine whether there are any correlations between these two parameters, and to what extent negation raising with those verbs exhibits performative features (in terms of Prince, 1976). The results of the study support the performative approach to negation raising as per Prince (1976) only for cases with subjunctive complements. The corpus findings further imply that Polish negation raising predicates encode two different degrees of (un)certainty concerning the truth of the embedded proposition depending on the mood of their complements. Structures with indicative complements express weaker uncertainty than structures with subjunctive complements.
  • Artykuł opisuje dystrybucję dwóch czasowników podnoszących negację w języku polskim: sądzić i wierzyćw Narodowym Korpusie Języka Polskiego ze szczególnym uwzględnieniem ich cech morfoskładniowych oraz trybu orzeczenia w zdaniach dopełnieniowych. Celem była analiza korelacji zachodzących między tymi dwoma parametrami oraz zbadanie, w jakim stopniu zjawisko podnoszenia negacji wykazuje cechy performatywne (w ujęciu Prince, 1976). Wyniki przeprowadzonych badań korpusowych przemawiają za performatywnym podejściem do podnoszenia negacji jedynie w przypadku zdań z subjunktywem. Ponadto sugerują one, że polskie czasowniki podnoszące negację kodują dwa różne stopnie (nie)pewności mówiące-go co do prawdziwości propozycji zawartej w zdaniu dopełnieniowym. Zdania z subjunktywem w zdaniu dopełnieniowym zdają się wyrażać większą niepewność niż zdania z orzeczeniem w trybie orzekającym.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar

Statistics

frontdoor_oas
Metadaten
Author:Beata TrawińskiORCiDGND
URN:urn:nbn:de:bsz:mh39-113143
DOI:https://doi.org/10.17651/POLON.41.8
ISSN:2545-045X
Parent Title (Polish):Polonica
Publisher:Institute of the Polish Language
Place of publication:Krakow
Document Type:Article
Language:English
Year of first Publication:2021
Date of Publication (online):2022/11/03
Publishing Institution:Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS)
Publicationstate:Veröffentlichungsversion
Reviewstate:Peer-Review
Tag:(un)certainty; Polish; corpus; negation Raising; performativity; subjunctive
GND Keyword:Ergänzung <Linguistik>; Indikativ; Konjunktiv; Modus; Morphosyntax; Prädikat; Zustandsverb
Volume:41
First Page:111
Last Page:127
DDC classes:400 Sprache / 400 Sprache, Linguistik
Open Access?:ja
Leibniz-Classification:Sprache, Linguistik
Linguistics-Classification:Korpuslinguistik
Program areas:G1: Beschreibung und Erschließung Grammatischen Wissens
Licence (English):License LogoCreative Commons - Attribution-NoDerivs 4.0 International