Volltext-Downloads (blau) und Frontdoor-Views (grau)

Kookkurrenzanalyse kontrastiv. Zum Nutzen von Korpusanalysemethoden für die bilinguale lexikographische Praxis. Am Beispiel des GDTAW

  • COOCCURRENCE ANALYSIS SEEN CONTRASTIVELY On applying collocational patterning in bilingual lexicography - some examples from the large German-Czech academic dictionary This paper resumes some of thoughts presented in the study by C. Belica and K. Steyer in this volume. It shows how bilingual lexicographers can take advantage of the cooccurrence analysis results when dealing with German-Czech contrast and structuring word configurations in an entry. They also sketch the corpus data in a form of structural types based on the collocational patterns and stress the importance of cooccurrence analysis for an enlarged offer of equivalents. They plead for more consideration of the syntactic variability. They argue that the cooccurrence analysis used for both German and for Czech should be an important step.
  • KOOKURENCNI ANALYZA V KONTRASTIVNÍM POHLEDU O jejím vyuzití pri vzniku velkého némecko-ceského akademického slovníku Clánek navazující na príspévek autorü C. Belici a K. Steyerové v tomto sborníku ukazuje uzitecnost kookurencni analyzy pro kontrastivní pohled na némeckou a ceskou slovní zá- sobu pri práci na heslovych statích. Moznosti jeho zmapování dokumentuji autorky na nástinu nékolika charakteristickych strukturních celkü. Vedle podchycení casto se vyskytu- jících slovních spojení a vyznamné pomoci pri vytvárení nabídky píekladovych ekvivalentú se otevírají i nové moznosti pro zohlednéní syntaktickych obmén. Autorky se primlouvají za uplatnéní kookurencni analyzy pri vyzkumu obou jazykú, nejen némciny.

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar

Statistics

frontdoor_oas
Metadaten
Author:Kathrin Steyer, Marie Vachková
URN:urn:nbn:de:bsz:mh39-42665
ISBN:978-80-7308-217-8
Parent Title (German):Beiträge zur bilingualen Lexikographie
Publisher:Univ. Karlova, Filozifická Fak.
Place of publication:Praha
Editor:Marie Vachkovà
Document Type:Part of a Book
Language:German
Year of first Publication:2008
Date of Publication (online):2015/10/14
Publicationstate:Veröffentlichungsversion
Reviewstate:(Verlags)-Lektorat
Tag:Kookkurrenzanalyse
GND Keyword:Distribution <Linguistik>; Korpus <Linguistik>; Lexikografie; kontrastive Linguistik
First Page:27
Last Page:42
Dewey Decimal Classification:400 Sprache / 430 Deutsch
Leibniz-Classification:Sprache, Linguistik
Linguistics-Classification:Lexikografie
Open Access?:Ja
Licence (German):Es gilt das UrhG